Steg för steg

1. Möte

Boka ett möte med oss. Se kontaktuppgifter

2. Projektering

Tillsammans hittar vi ett hus som passar tomten och familjens behov och önskemål. Vanligt är att vi anpassar en av våra modeller eller utgår från idéer som ni redan har.

3. Offert

Vi tar fram en produktionskostnadskalkyl för husprojektet tillsammans med en offert på LågenergiHus åtaganden. I Östergötland erbjuder vi totalentreprenad.

4. Avtalskrivning

När vi kommit överens om hus och detaljer skriver vi ett avtal vid totalentreprenad baserat på Konsumenttjänstlagen och ABS09 (allmänna bestämmelser för småhus).

5. Bygglov

Vi tar fram alla handlingar och ritningar för att söka bygglov. Under tiden för handläggandet av bygglovet gör ni de val som behövs för att beställa ert hus. Bla träffar ni vår köksleverantör för att göra köksritningen.

6. Beställning av huset

Slutbeställning görs när bygglovet kommit. Kontraktet kompletteras med köksritning och val som färg på huset, placeringar av avlopp mm.

7. Leveransplanering och tidplan

När huset är beställt träffas vi för att gå igenom tidplanen för husbygget fram till inflyttning. Ni har möjlighet att göra flera val som tex vitvaror, golv och tapeter/färg under byggets gång.

8. Husbygget pågår

Under byggtiden kommer ni ha möjlighet att besöka byggplatsen bla vid stomresningen. Övriga besök sker efter överenskommelse. Ca ett år efter kontraktskrivning är det dags för inflyttning.

9. Slutbesiktning

Huset är färdigbyggt och en besiktningsman genomför en slutbesiktning av ert hus. LågenergiHus har generellt haft väldigt få anmärkningar vid besiktningar av våra hus.

10. Välkommen hem till ert nya LågenergiHus!