Huspriser

Generellt vad gäller våra priser så har det visat sig att vi ligger på en relativt låg prisnivå i förhållande till den produkt vi levererar.

Inte sällan har det visat sig att våra byggsatspriser ligger i nivå med en byggsats från t.ex. Myresjöhus, Trivselhus eller Götenehus för att nu nämna några av våra kollegor. Och då ska man komma ihåg att vi levererar en yttervägg med 310 mm isolering uppdelad i tre regelverk vilket eliminerar köldbryggor. (u-värde 0,125)

Dessutom innehåller vår yttervägg ett invändigt installationsskikt för all eldragning utan att plasten i väggen behöver brytas med diverse håltagningar.

Utöver det så får Ni som kund en träfiberskiva bakom gipsskivan i samtliga väggar, vilket betyder att Ni kan sätta upp vad som helst på vilken vägg som helst.

Väljer Ni ett 2-planhus så levererar vi mellanbjälklaget i ”kassetter” med en färdigmonterad golvspånskiva, vilket både gör det säkrare och enklare på byggplatsen.