Konstruktion

LågenergiHus bygger sina hus med en 310 mm tjockt mineralullsisolerad vägg.

Väggen är uppbyggd med tre regelverk. 45 mm ytterst, 220 mm i mitten och 45 mm som ett inre regelverk, vilket gör att plastfolien placeras 45 mm in i väggen för att den inte ska punkteras vid håltagning för t.ex eldosor. Det innebär också att det trippla regelverket eliminerar köldbryggor i väggen. Väggens U-värde är rekordlåga 0,125 w/m2.

Utöver ovanstående innehåller våra hus OSB-skiva bakom gipsskivan på insidan i samtliga ytterväggar, samma sak i samtliga innerväggar. Råspont även på taket under takpannorna. På vinden isolerar vi med 750 mm mineralull och under betongplattan rekommenderar vi 300 mm isolering (ingår ej från LågenergiHus).

Detta gör att våra hus inte bara är energieffektiva utan också väldigt gedigna och rejäla. Utvändig panel kan levereras i flera olika utförande. Stående panel i kombinationen med liggande eller kanske enbart en liggande eller stående panel. Eller också levererar vi en yttervägg enbart med läkt för att Ni på plats ska kunna montera putsskivor för att skapa en ventilerad putsad vägg.

All utvändig panel, foder, knutbrädor, och vindskivor grundmålas innan leverans. Den underliggande panelbrädan målas även på kortsidorna. Ändträt på samtlig stående panel grundmålas två gånger.

All stående panel “droppsågas”. Ovanför fönster där takfot ej täcker fönstret monteras en diskret skyddande plåt.

Yttervägg i genomskärning

Ytterpanel 20 mm
Luftspalt 28 mm
Vindpapp
Isolering 45+220 mm
Plastfolie 0,2 mm
Isolering 45
OSB-skiva 12 mm
Gips 13 mm
Praktisk U-värde Up=0,125 w/m²,°C