Nyheter

Nyheter   /   Första huset monterat

Första huset monterat

17 december, 2016

Nu har vi monterat det första huset på nästa område i Harvestad.
Det är också hela områdets första hus….

Huset är monterat på Floxgatan.
Storleken är c:a 195 kvm + ett garage/förråd på c:a 36 kvm.
Takhöjden är 2,70 på bv och 2,40 på öv.

Huset har en exklusiv liggande panel, spröjsade fönster och påkostade dekorationer runt fönster och dörrar.

Utöver det har förstås huset också LågenergiHus “framtida” yttervägg i tre skikt med 310 mm isolering, installationsskikt, träfiberskivor bakom gipsskivorna, mycket välisolerade fönster, 750 mm isolering på vinden och ett av marknadens bästa FTX-aggregat. D.v.s LågenergiHus standard som vi väljer att inte ge avkall på.

Allt detta också för att uppnå så låg energiförbrukning som möjligt, förstås.

– Vi är mycket stolta över att bygga dessa 10 exklusiva energisnåla kedjehus. Husen såldes under väldigt kort period, vilket är ett starkt tecken på att kunderna där ute på marknaden verkligen sätter värde på att köpa ett “riktigt” LågenergiHus, med allt vad det innebär, säger LågenergiHus VD Håkan Johansson.

– Visst är det så att våra hus ligger lite högre i pris än vad ett traditionellt hus gör, men om man betänker att huset skall stå där i kanske 200 år så är vår uppfattning att man bör bygga klimatskalet på huset så bra som möjligt från start. Att bygga för att uppnå dagens energikrav är väldigt enkelt, men det LågenergiHus gör är att vi bygger för att uppnå de krav som gissningsvis kommer att finnas i framtiden. Exakt hur höga dom kraven kommer att vara vet vi förstås inte, men det vi med förhållandevis stor säkerhet vet är att det i framtiden kommer att ställas krav på lägre energiförbrukning vid nybyggnation, menar Håkan Johansson.

– En parallell man skulle kunna dra är det som byggdes med direktverkande el på 70- och 80-talet. Hade man vetat då vad man vet idag så hade man gissningsvis valt ett mera “framtida” system. Naturligtvis är det alltid enkelt att vara efterklok, men i detta fallet så försöker vi istället för att vara efterkloka, förekomma framtida problem.
Eftersom vi dessutom vet att 2-handsvärdet på ett LågenergiHus är högre än ett traditionellt hus så känns det extra “rätt” med ett riktigt LågenergiHus, menar Håkan Johansson.

– Att vi dessutom bygger våra hus med egna anställda snickare säkerställer förstås våra kravnivåer både vad gäller täthet av klimatskalet och finish vad gäller utförandet, avslutar Håkan Johansson.