Nyheter

Nyheter   /   Lyckad täthetsprovning

Lyckad täthetsprovning

16 november, 2017

 

Vi har utfört en lufttäthetsprovning på Brandliljegatan 9. (Nässelklockan 5)

Resultatet gör oss mycket mycket glada. Oerhört tillfredsställande!

Luftläckaget hamnade på 0,2 l/sek/kvm vilket är mycket mycket lågt. Vi har nog tidigare bara en gång på alla år hamnat så pass lågt. Glädjande!

Det ger både oss och Er ett ”kvitto” på att Era hus har ett minimalt luftläckage (=säkerställande för en låg energiförbrukning)

Rekommendationen i Sverige gällande luftläckage i villor ligger på 0,6 l/sek/kvm.