Om LågenergiHus

LågenergiHus startade 2009 och har sedan dess levererat cirka 80 hus, vilket betyder att vi har gott om referenshus.

Vi levererar framtidens hus med 310 mm isolering i ytterväggarna, installationsskikt i ytterväggen, 750 mm isolering på vinden och fönster med u-värde 0,9. Dessutom har vi vissa konstruktionslösningar som gör att husen har möjlighet att bli betydligt tätare och mera energieffektiva än andra hus. Därutöver råspont + papp på taket och OSB-skivor i alla väggar. Kort sagt ett väldigt ordentligt och energieffektivt hus.