Entreprenad

LågenergiHus erbjuder ”Totalentreprenad” i dess riktiga bemärkelse.

I Östergötland erbjuder LågenergiHus i Sverige AB nyckelfärdiga hus på ”Totalentreprenad” där vi med “egna” anställda snickare utför byggdelarna. Snickare från orten och dessutom snickare som inte gör något annat än bygger LågenergiHus.

Övriga entreprenörer till grund, el, vvs, målning, ventilation, plattsättning anlitas (handlas upp) via LågenergiHus, vilket innebär att våra kunder får en offert på ett nyckelfärdigt hus. Dessa underentreprenörer är väldigt ofta samma ”från hus till hus”.

Väsentligt att veta är också att LågenergiHus har sitt huvudkontor i Linköping. Vid en ev reklamation eller tvist behöver inte våra kunder vända sig till ett huvudkontor på en annan ort, vilket vi anser vara en stor fördel.

LågenergiHus erbjuder stommontage i alla delar av landet.

Stommontaget utförs då av våra “egna” anställda som enbart arbetar med att montera och färdigställa LågenergiHus. Detta är förstås en väldig trygghet för er som köpare då ni vet att arbetet utförs av kunniga snickare. En stommontering innefattar då vanligen montering av samtliga ytterväggblock, balkar, bärande innerväggar, bjälklag, takstolar, råspont, papp, vattläkt, bärläkt, hängrännor och vindskivor. Stommonteringar offereras separerat från byggsatsen.